Mes: mayo 2021

Categorías:

Ingresamos al router via telnet   Escape character is '^]'. MikroTik v4.5 Login: admin Password: MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK MMM MMM III KKK KKK RRRRRR […]

Categorías:

Para revisar la versión que tenemos instalada de postgreSQL usamos la siguiente sentencia sql.   SELECT version(); Aquí te muestro el proceso completo.   [root@pgsql1 ~]# su - postgres Last login: Mon May 3 16:05:08 -05 2021 on pts/0 -bash-4.2$ psql psql (10.16) Type "help" for help. postgres=# select version(); version ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PostgreSQL 10.16 on […]